Vilkår for træning hos Fit Generation

      Vilkår for træning hos Fitgeneration.dk

 

1. Medlemmet har selv ansvar for, at dennes helbredstilstand er således, at træning kan gennemføres uden risiko.

2. Træningen varer 55 minutter og forestås af en fra teamet.

3. Booking foretages via email; max@fitgeneration.dk

3. Er du forhindret i at deltage i en træningsaftale, skal du melde afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Afmelding sker på email. Der fratrækkes én træningstime ved manglende afbud.

4. Hvis du kommer for sent til din træningstime, trækkes denne tid fra din bookede tid.

5. Træning finder sted på de oplyste adresser på hjemmesiden eller andetsteds anvist af Max Ravn.

6. Allerede betalte træningstimer tilbagebetales ikke, bortset fra tilfælde, hvor medlemmet har afsluttet sit medlemskab før tiden på grund af særlige omstændigheder, der er godkendt af Max Ravn.

7. Betaling sker efter aftale med Max Ravn

8. Aftalen er personlig og kan ikke overdrages.

9. Ved manglende betaling, overdrages inddrivelse til inkasso.

10. Medlemmet giver samtykke til, at Max Ravn må bruge billeder og videoer af medlemmet fra hold-træning til hjemmeside, Facebook, instagram og reklamer.

11. Hvis Medlemmet er under 18 år, underskrives denne Aftale af én af dennes forældre.

12. Hold med under 5 deltagere, kan aflyses af FitGeneration, senest kl 18 aftnen før.

13. Deltagelse i træning samt ophold i de respektive gyms sker på eget ansvar.

14. Dansk rets almindelige regler finder anvendelse for denne Aftale.

 

Vilkår for Brug af booking systemet hos Fit Generation (Ikke relevant)

Formål for indsamling af oplysninger via bookingsystemet:

  • Oprette dig som wordpress-bruger, for at kunne tilgå bookingsystemet - herinde vil man kunne tilmelde og framelde sig træninger.
  • Udsende information omkring ændring af træninger.
  • Informationsmateriale omkring nye hold typer.
  • Kundeoversigt - bruges til beregning af  pris for træninger.

 

Hvor længe opbevarer vi?

Vi sletter dine data, når du ønsker det, eller du ikke længere er aktiv medlem af Fit Generation.

 

Samtykket kan tilbage trækkes til enhver tid

Hvis det ikke kan gøres direkte i mailen, kontakt: info@fitgeneration.dk